Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Projeler

Bölümümüz Bünyesinde Tamamlanmış ve Devam Eden Projeler;

 • Süt Sığırı Ahırları İçin Barınak İçi Ses Takip Cihazı Geliştirilmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Ünal KIZIL

 • Arduino Uyumlu Toprak Nem Sensörlerinin Hassasiyetlerinin Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Ünal KIZIL

 • Küçük Süt Sığırı İşletmeleri İçin Sıcaklık Nem İndeksine Göre Çalışan Ekonomik Bir İklimlendirme Otomasyon Sisteminin Tasarımı. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Ünal KIZIL

 • Turgor Basıncı ve Termografi Tekniklerini Kullanarak Biberde Su Stresinin Belirlenmesi. (TUBİTAK)

Yürütücü : Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Farklı Sulama Seviyelerinin Zinyanın Fizyolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • ET Gauge Ekipmanı ile A Sınıfı Kap Buharlaşmalarının Karşılaştırılması. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Sulama Suyu Tuzluluğuna Dayanıklı Sakız Fasulyesi Hatlarının Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Farklı tuzluluk seviyesindeki sulama sularının mısır tohumunun çimlenmesi ve fide gelişimine etkileri. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Sulama Performans Değerlendirmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması. (DSİ Genel Müdürlüğü)

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekiner

 • UV C Işın Teknolojisinin Su Yabancı Otları Makro ve Mikro Algler İle Mücadelede Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekiner

 • Sulama Suyu Tuzluluğunun Guar Bitkisine Etkisi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Çan (Çanakkale) Termik Santrali Etrafındaki Topraklarda Ağır Metal ve Radyonüklitlerin Yersel Değişiminin Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Bazı Aromatik Yağların Bitkilerin Çimlenme ve Kök Gelişimi Üzerindeki Alleopatik Etkilerinin İncelenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Sera Şartlarında Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğine Yönelik Üretim Teknikleri ve Tarımsal Uygulamalar Üzerine Araştırmalar. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Termografi Tekniğini ve NDVI İndeksini Kullanarak Domateste Su Stresinin Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Çeltik Bitkisinde Suyun Etkin Kullanımında Toprakaltı Damla Sulama ve Su Tutma Bariyerinin Kullanımı. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Yozgat İlinde Şeker Pancarı Üreticilerinin Modern Sulama Teknikleri Konusunda Eğitimi Yolu İle Şeker Pancarı Verim ve Kalitesinin Artırılması Projesi. (AB)

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekiner

 • Merkezi Hareketli Sulama Sistemi ile Sulanan Silajlık Mısır Bitkisinde Su – Verim İlişkisi. (TUBİTAK)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımının CAD programı Yardımıyla Değerlendirilmesi Çanakkale Kumkale Ovası Örneği. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Çanakkale İli Peyzaj Alanlarındaki Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Halk Bahçesi ve Özgürlük Parkı Örneği. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Mısır Araştırmalarında Kullanılan Tozlama Yöntemlerinin Koçan Gelişimi ile Tane İçeriğine ve Islah Çalışmalarında Yapılan Hesaplamalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 • Bazı Sofralık Domates Gen Kaynaklarının Organik Asit Miktarlarının Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Okan ERKEN

 • Farklı Tuzluluk Seviyesindeki Sulama Sularının Farklı Ploidi Seviyelerindeki Buğday Fidelerinde Etkileri ve Çim Bitkilerinde Oluşturabileceği Kromozom Anormalliklerinin Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Biga Ovası Yeraltı Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Çanakkale Koşullarında nın Brokoli Bitkisinin (Brassica oleracea L.cv. Beaumont) Sulama Zamanlamasının Planlanması. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 • Zeytinde Bazı Klonal Anaçların Kuraklık Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi. (TAGEM)

Araştırmacı: Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Kayseri Yöresine Ait Pümisin Yeraltı Suyu Kirliliğini Önleyici Bariyer Malzemesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. (TUBİTAK)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Gübre İşletim Planlamasında Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yüzey İstatistiği Yöntemlerinin Kullanılması. (Biga/Gümüşçay Belediyesi)

Yürütücü : Prof. Dr. Ünal KIZIL

 • Açık Kanal ve Borulu Şebekelerde Sulama Yapan Çiftçilerin Sulama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekiner

 • Hidrojel Uygulamasının Sulama Programına Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Mısır Örneği. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 • Kanatlı İşletmelerinden Kaynaklanan Koku Probleminin Belirlenmesinde Bir E-Burun Sisteminin Kullanılması. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Ünal KIZIL

 • KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması. (Kalkınma Bakanlığı)

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekiner

 • Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Geyikli Beldesi Zeytin Alan Bilgi Sisteminin (ZABS) Oluşturulması ve İnternet Ortamına Aktarılması. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Levent GENÇ

 • Tavuk Gübresinde Bulunabilecek Salmonella (S.enterica) Patojeninin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Elektronik Burun Sisteminin Geliştirilmesi. (TUBİTAK)

Yürütücü : Prof. Dr. Ünal KIZIL

 • Yerli Koyun Derilerini Yumuşatma Sıvılarındaki Bakteriyel Yükünün Gaz Sensörleri ve Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr.Ünal KIZIL

 • Kızılötesi Termal Görüntüleri ve Hiperspektral Yansıma Verilerini KullanarakTaze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesi. (TUBİTAK)

Yürütücü : Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Zeytin Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Programlarının Zeytin Verimi, Sofralık Zeytin Ve Zeytinyağı Kalitesi Üzerine Etkisi. (TUBİTAK)

Araştırmacı : Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Zeytin Ağaçlarında Infrared Termometre Değerlerinden Yararlanılarak Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) ve Sulama Zamanının Belirlenmesi. (Ege Üniversitesi)

Araştırmacı : Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Seralarda kullanılabilecek Mini-Buharlaşma kabı yardımıyla damla sulamanın  otomatik olarak yapılması. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 • Toprağın Elektriksel İletkenliğine Bağlı Olarak Sulamanın Otomatik Olarak Yapılması, Toprak Neminin ve Bitki Gelişiminin İzlenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 • Çanakkale İli Tarım Potansiyelini Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi. (Çanakkale İl Özel İdare, Tarım İl Müdürlüğü)

Yürütücü : Prof. Dr. Levent GENÇ

 • Minirhizotron kamera yardımıyla elde edilen kök gelişimine ait görüntülerin sulama uygulamalarında kullanılma olanakları. (TUBİTAK)

Yürütücü :Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

 • Bitkisel Üretimi Etkileyen Bazı faktörlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemi Yardımıyla belirlenmesi Kumkale-Tigem Örneği. (TUBİTAK)

Yürütücü : Prof. Dr. Levent GENÇ

 • Hümik Asit Türevi Maddelerin Düşük Kaliteli Suların Sulamada Kullanılabilirliğine Etkisinin Araştırılması. (Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

Araştırmacı: Doç. Dr. İsmail TAŞ

 • Kocabaş Çayı ve Sarıçay'ın Sediment Yükü ve Özelliklerinin Araştırılması. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü :Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

 • Karpuz Bitkisinde Su Stresi Etkilerinin Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi. (Ege Üniversitesi)

Araştırmacı: Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

 • Biber (Capsicum annuum L.)’,n sulama suyu ve radyasyon kullanım etkinliği. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü :Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 • Toprağın Elektriksel İletkenliğine Bağlı Olarak kontrol edilen damla sulama sisteminde biber (Capsicum annuum L.) bitkisinin su kullanım randımanın belirlenmesi. (TUBİTAK)

Yürütücü :Prof. Dr. Murat YILDIRIM

 • Gökçeada Organik Tarım Alanında Domates, Kavun, Soya ve Yer Fıstığı Bitkilerinin Fizyolojik Gelişim Performanslarına Uygun Organik Damla Sulama Programlarının Oluşturulması. (DPT)

Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

 • Sulamada Kullanılan Damlatıcılarda Oluşan Tıkanma Miktarının Eş Su Dağılımına Olan Etkisi ve Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

 • Farklı Katkı Maddelerinin ve Karışım Oranlarının Tarımsal Sulama Sistemlerinde Kullanılan Betonların Fiziki ve Mekanik Özelliklerine Etkileri. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

 • Çanakkale Koşullarında Farklı Sulama Rejimlerinin Domates Bitkisinde Verime ve Ürün Kalitesine Etkisi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

 • Çanakkale Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Kumkale Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

 • Tarımsal Su Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi. (DPT)

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekiner

 • Farklı Yapımcı ve Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcılarda Eş Su Dağılımının İncelenmesi. (ÇOMÜ - BAP)

Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ