Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Yüksek Lisans Programı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE.SYL Seminer Zorunlu 0 2 0 1 7.5
TS-5049 Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SEC17153 Seçmeli Ders Grubu I Bölüm Seçmeli       15 30
    Toplam : 3 0 2 19 45
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TS-5042 Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SEC17152 Seçmeli Ders Grubu II Bölüm Seçmeli       15 30
    Toplam : 3 0 0 18 37.5
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE-YL. Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 0 0 8 30
    Toplam : 8 0 0 8 30


SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli Ders Grubu I
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TS5021 Drenaj Sistemlerinin Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS5023 Yüzey Sulama Hidroliği 3 0 0 3 7.5
TS5025 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TS5027 Sulama Programları Oluşturma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TS5029 Toprak ve Su Koruma Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
TS5031 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
TS5033 Kültürteknik Çalışmalarında Küresel Konumlama Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TS5005 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TS5007 Drenajda Deneme ve Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TS5011 Damla Sulama Yöntemi ve Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS5013 Yüzey Sulama Yöntemleri ve Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS5015 Yağmurlama Sulama Yöntemi ve Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS5017 Sistem Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
TS5019 Kültürteknik Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TS 5035 Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi ve Yorumlanması 3 0 0 3 7.5
TS 5037 Arıtılmış Atıksu Kullanılan Peyzaj Alanlarında Tuzluluk Yönetimi 3 0 0 3 7.5
TS 5039 Atıksu Arıtmada Yapay Sulak Alanlar 3 0 0 3 7.5
TS 5041 Sulamada Tuzlu Suların Kullanımı 3 0 0 3 7.5
TS 5047 Tarımsal Atık Değerlendirme Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
TS 5045 Toprakaltı Sulama Sistemi ve Projelendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS 5043 Bitki Su Tüketimi 3 0 0 3 7.5
TS 5051 Hayvansal Üretim Sistemlerinin Hidrolojisi 3 0 0 3 7.5
TS 5053 Sulama Şebekelerinde Performans Analizi ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
TS 5055 Bitkisel Ölçüm ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3 7.5
Seçmeli Ders Grubu II
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TS5024 Arazi Toplulaştırması Projeleme Tekniği 3 0 0 3 7.5
TS5026 Fotogrametri ve Sayısal Veri İşleme 3 0 0 3 7.5
TS5028 Kültürteknikte İleri Ölçme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TS5030 Kültürteknik Çalışmalarında Uzaktan Algılama II 3 0 0 3 7.5
TS5002 Kültür Bitkilerinin Sulanması 3 0 0 3 7.5
TS5006 Tarla Sulama Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS5008 Sulama Deneme ve Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TS5010 Su Kaynaklarının Kirlenmesi 3 0 0 3 7.5
TS5012 Kültürteknik Projelerinde Çevresel Etki Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS5014 Peyzaj Alanlarının  Sulaması 3 0 0 3 7.5
TS5016 Sulama Projelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS 5032 Tarımda Yeraltı Sularının Geliştirilmesi ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
TS 5040 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Yapılarında Çevre Denetimi 3 0 0 3 7.5
TS 5038 Sulamada Tuzluluk Yönetimi 3 0 0 3 7.5
TS 5036 Seralarda Sulama ve Drenaj 3 0 0 3 7.5
TS 5034 Sulamada Bitkiye Dayalı İzleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TS 5044 Sıvı Gübre Uygulama Sistemlerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
TS 5046 Su Hasadı 3 0 0 3 7.5
TS 5048 Abiyotik Stres ve Fizyolojik Etkileri 3 0 0 3 7.5