Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Sulama ve Hidrolik Laboratuvarı

Sulama ve Hidrolik Laboratuarı 2002 yılında kurulmuş ve her geçen yıl yeni cihazlar eklenerek bölüm araştırmalarına hizmet eder duruma gelmiştir. Laboratuar Bölüm Öğretim elemanları tarafından yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen ürünlerin fiziksel ve kimyasal olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Laboratuarın kuruluş aşamasında Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen TÜBİTAK ve DPT projeleri destek olmuştur. Laboratuarın ilk kuruluş alt yapısı Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen projeler ile gerçekleşmiştir. Halen kullanılmakta olan başlıca demirbaş cihazların alımı ise DPT-2002K*120170, “Gökçeada organik tarım alanlarında domates, kavun, soya ve yer fıstığı bitkilerinin fizyolojik gelişim performanslarına uygun organik damla sulama programlarının oluşturulması” ve TÜBİTAK TOVAG 1080137 numaralı “Minirhizotron kamera yardımıyla elde edilen kök gelişimine ait görüntülerin sulama uygulamalarında kullanma olanakları” başlıklı projeler ile gerçekleştirilmiştir.

 

 

Laboratuvarda yer alan ekipmanlar:

  • Fleymfotometre
  • Hassas terazi
  • EC metre
  • pH metre
  • Tarla kapasitesi ve solma noktası tayin cihazı

Arazi çalışmaları başlamadan gerekli ön işlemler ile çalışma süresince yapılan bütün işlemlerde sulama laboratuarı aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Laboratuvarda yürütülen projeler:

 

  1. Sulama Suyu Tuzluluğuna Dayanıklı Sakız Fasulyesi Hatlarının Belirlenmesi
  2. Farklı tuzluluk seviyesindeki sulama sularının mısır tohumunun çimlenmesi ve fide gelişimine etkileri
  3. Bazı Aromatik Yağların Bitkilerin Çimlenme ve Kök Gelişimi Üzerindeki Alleopatik Etkilerinin İncelenmesi
  4. Sulama Suyu Tuzluluğunun Guar Bitkisine Etkisi
  5. Biga Ovası Yeraltı Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi