Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Dijital Tarım Laboratuvarı

Gaz, ses, toz, sıcaklık/nem ve diğer çevresel parametrelerin ölçümünde kullanılan sensörlerin yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleriyle entegre edilerek akıllı sistemlerin tasarımı hedeflenmektedir.

Tarımsal Sensör ve Uzaktan Algılama Laboratuvarının amacı, bitki ve hayvan  sistemlerinin güvenliği/sağlığı ve optimum üretim koşullarının sağlanabilmesi için uygun maliyetli ve akıllı sensörlerin/algılama sistemlerinin tasarımı üzerine projeler gerçekleştirmektir.

Ayrıca, kırsal alanda tarımsal üretim ve sosyal yaşantıyı kolaylaştıracak veri tabanları oluşturmak ve yeni yaklaşımlar getirmek de laboratuvarımızın başlıca amaçlarındandır. Bunula birlikte diğer amaçlarımız ise;

  • Sensörler ve Yapay Zeka uygulamalarını kullanarak tarımsal yapılar ve sulama konularında hassas tarım uygulamalarına yönelik cihazlar geliştirmek,
  • Veri toplama, işleme ve analizinde yardımcı olacak mobil aplikasyonlar geliştirmek,
  • Arazi kullanım ve bitki örtüsü  belirleme, dünyada uzaktan algılama ve CBS konularında var olan teknolojileri kullanmak.

Laboratuvarımızda halen geliştirdiğimiz bazı teknolojik ürünler

Laboratuvarımızda geliştirilen ve patent işlemleri devam eden mobil elektronik burun sistemi

Seralarda rüzgar ve kar etkisiyle yıkılmaya karşı erken uyarı sistemi (patent başvurusu yapıldı)

Süt sığırı işletmeleri içim ısı stresine dayalı otomasyon sistemi

Geliştirdiğimiz prototip elektronik burun sistemini multidisipliner alanlarda da kullanıyoruz. Bazı çocuk metabolik hastalıklarının idrar ve nefes örneklerinin koku analizinden tespit edilmesiyle ilgili çalışmalarımız Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleriyle devam ediyor.

BİZ KİMİZ?

Laboratuvarımız akademik personeli;

Prof. Dr. Ünal KIZIL (Laboratuvar sorumlusu)

Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

Arş. Gör. Dr. Sefa AKSU

Zir. Yük. Müh. Hakan NAR (100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri) (ÇOMÜ-Özgeçmiş)

Ziraat Yük. Müh. Selçuk ÇETİN

Ziraat Müh. Neslihan BİRCAN

 

 

Yürüyen projelerimize destek veren akademik personel;

Doç. Dr. Songül ŞENTÜRKLÜ (ÇOMÜ, Biga MYO)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cumhur Kınacı (ÇOMÜ, Bilgisayar Mühendisliği)

Dr. Ertuğrul BİLGÜCÜ (ÇOMÜ, Biga MYO)

 

 

Uluslararası proje partnerlerimiz

Prof. Dr. Shafiqur RAHMAN (NDSU, Agricultural and Biosystems Engineering, USA)

Prof. Dr. Margaret KHAITSA (MSU, Veterinary Medicine, USA)

Laboratuvarımızda tamamlanmış veya devam eden bazı projeler

  • TÜBİTAK 111O577 nolu “Tavuk Gübresinde Bulunabilecek Salmonella (S. Enterica) Patojeninin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Elektronik Burun Sisteminin Geliştirilmesi”
  • BAP FHD-2018-2610 nolu “Arduino Uyumlu Toprak Nem Sensörlerinin Hassasiyetlerinin Belirlenmesi”
  • BAP FHD-2018-2498 nolu “Küçük Süt Sığırı İşletmeleri İçin Sıcaklık Nem İndeksine Göre Çalışan Ekonomik Bir İklimlendirme Otomasyon Sisteminin Tasarımı”
  • BAP FYL-2016-703 nolu “Kanatlı İşletmelerinden Kaynaklanan Koku Probleminin Belirlenmesinde Bir E-burun Sisteminin Kullanılması”
  • BAP 2010/101 nolu “Yerli Koyun Derilerinin Yumuşatma Sıvılarındaki Bakteriyel Yükünün Gaz Sensörleri ve Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi”