Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Stratejik Plan

Stratejik Plan

Ekler

TYS Stratejik Plan (21-25).pdf