Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarihçe

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, eğitim-öğretime 1933 yılında Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bünyesinde, Ziraat ve Orman Fakültelerinde okuyan öğrencilere sulama ile ilgili dersler vermek ve araştırmalarda bulunmak amacıyla açılan Suculuk Enstitüsünde başlamıştır. Yüksek Ziraat Enstitüsü 1948 yılında Ankara Üniversitesine bağlanmış ve Suculuk Enstitüsü de Kültürteknik Kürsüsü adı altında faaliyetini sürdürmüştür. Kültürteknik kürsüsü, 1970-71 yılında bölüm olarak eğitim ve öğretime başlamış ve 1971-72 yılında ilk bölüm mezunlarını vermiştir. Bölümün adi, 1991 yılında 'Kültürteknik' sözcüğünün kamuoyunda iyi anlaşılamaması gerekçesiyle Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 11.07.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı Kanunun Ek 21. maddesine göre 1992 yılında kurulmuş olup 2001–2002 öğretim yılı güz döneminde lisans ve yüksek lisans, 2013-2014 öğretim yılında ise doktora öğretimine başlanmıştır.