Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Doktora Çalışması Mezuniyet Yayın Şartı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

06.12.2020 tarih, 31326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 60/3 maddesinde belirtilen “Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş, doktora tezinden üretilmiş olmak koşulu ile öğrencinin ilk yazar olduğu en az bir adet makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir.” hükmü gereğince Anabilim Dalımızda öğrenim gören doktora programına kayıtlı öğrencilerin tez savunma sınavına girmeden önce

1- Türkiye de yayınlanan dergilerden ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) uluslararası olan, dergi künyesinde uluslararası hakemli dergi ifadesi yer alan, hakem ve danışma kurulunda farklı ülkelerden kişiler bulunan, en az 5 yıl düzenli yayınlanan uluslararası hakemli tüm dergiler,

2- Yurt dışında yayınlanan dergilerin ise, SCI, SCI Expanded, Emerging Sources Citation (E-SCI), Zoological Records, AGRICOLA (National Agricultural Library), Agris, Scopus, EBSCO, CiteFactor, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Journal Index, Scientific Indexing Services (SIS), Universal Impact Factor, International Society of Indexing, Index Copernicus, , CAB Direct, CAB Abstract, EuroPub, Crossref, Cosmos, WCOSJ, Sobiad, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Road, ESJI, Scilit, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Worldcat, Open J-Gate, Root Indexing, SciLit, Proquest indekslerinden birisinde taranan dergilerde yayın yapması yeterli olacaktır.