Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarımsal Uzaktan Algılama Laboratuvarı (TUAL)

 

Tarımsal Uzaktan Algılama Laboratuvarı (TUAL), 2005 yılında TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında kurulmuştur. Tarımsal alanlardaki sorunların tespiti ve yenilikçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, tarım alanlarındaki değişim ve dinamizmin belirlenmesi, su stresi görüntülemesi, hastalık-zararlı tespiti, kırsal planlama ve kalkınma konularına yönelik olarak uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ile birlikte makine öğrenmesi ve derin öğrenme yaklaşımları kullanılarak çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte laboratuvarımızda, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Mimarlık Tasarım Fakültesi’ nden hocalarımızın yer aldığı Computer-Agriculture-Planning (ComAgPlan) çalışma grubu tarafından halihazırda multidisipliner çalışmalar yürütülmektedir.

Laboratuvarımız çalışanlarından Araştırma Görevlisi Dr. Melis İnalpulat’ın bölgesel ortak olarak yer aldığı proje, NASA yer bilimleri çalışmaları birimi tarafından seçilen 8 projeden biri olarak desteklenmeye değer bulunmuştur. Universities Space Research Association (USRA) -Goddard Space Flight Center (GSFC, NASA) , Yale University ve Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH)’ tan araştırmacılarla birlikte yürüteceği proje, 3 yıl boyunca sürecektir. Uzaktan Algılama, Arazi Kullanım ve İklim Değişimi konularını kapsayan proje, 22 Akdeniz ülkesinde yürütülecek olup, tarımsal değişkenlikler ile ilgili çalışmalar TUAL bünyesinde gerçekleştirilecektir.

TUAL Adresli Güncel Yayınlar (2024)

Inalpulat M. Monitoring and Multi-scenario Simulation of Agricultural Land Changes Using Landsat Imageries and FLUS Model in Coastal of Alanya JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING (Pavia) , ss.1-31, 2023 (SCI-Expanded).

Inalpulat M, Genc L. Quantification of LULC Changes and Urbanization Effects on Agriculture Using Historical Landsat Data in North-West Anatolia, Turkey. Polish Journal of Environmental Studies. 2021;30(5):3999-4007. doi:10.15244/pjoes/130953. (SCI-Exp.)

Inalpulat M, Genc L. Short-Term Change Detection and Markov Chain Prediction of Greenhouse Areas in Alanya, Turkey Using Sentinel-2 Imageries. International Congress on Agriculture in ALANYA, Agriculture in the WORLD (ICAAW 2021), Antalya, Alanya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2021. (Sözlü Bildiri).

Inalpulat M, Genc L. Simulating Future Status of Agricultural Lands in South Part of Marmara Basin Depending On Historical Trends. III. Balkan Agricultural Congress (AGRIBALKAN), Edirne, Türkiye, 29 Temmuz - 01 Eylül 2021, ss.949-964. (Sözlü Bildiri).

Inalpulat M, Genc L. Seasonal Changes in an Ecologically Important Wetland, Imbros Lagoon between 2016 and 2020: Evidence from High Resolution Satellite Imageries. III. International Conference on Agricultural, Biological and Life Science (AGBIOL), Edirne, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2021, ss.389-39. (Sözlü Bildiri).

Asci E, Inalpulat M, Genc L. Identification of Residential Development Impacts on Agrıcultural Lands Using Landsat Imageries: Case Study Of Bursa, Nilufer (1990-2020). III. Balkan Agricultural Congress (AGRIBALKAN), Edirne, Türkiye, 29 Temmuz - 01 Eylül 2021, ss.949-964. (Sözlü Bildiri).

Karadag E, Genc L, Inalpulat M. Village-Level Change Detection and Future Prediction of Olive Groves in Ezine, Canakkale Using Landsat Imageries. III. Balkan Agricultural Congress (AGRIBALKAN), Edirne, Türkiye, 29 Ağustos - 01 Eylül 2021, ss.965-972. (Sözlü Bildiri).

Genc L, Inalpulat M, Asci E. Investigating Spectral Characteristics Of Mucilage through Hyperspectral Remote Sensing Methods. III. International Conference on Agricultural, Biological and Life Science (AGBIOL), Edirne, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2021, ss.394-399. (Sözlü Bildiri).