Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Doktora Programı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE02 Seminer Zorunlu 0 2 0 1 7.5
TS-6025 Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SEC17150 Seçmeli Ders Grubu I Bölüm Seçmeli       15 30
    Toplam : 3 0 2 19 45
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TS-6024 Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SEC17151 Seçmeli Ders Grubu II Bölüm Seçmeli       15 30
    Toplam : 3 0 0 18 37.5
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE. Yeterlik Çalışması Zorunlu 0 0 0 0 30
    Toplam : 0 0 0 0 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE Tez Önerisi Çalışması Zorunlu 0 0 0 0 30
    Toplam : 0 0 0 0 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE-DR. Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 10 0 0 10 30
    Toplam : 10 0 0 10 30

 

SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli Ders Grubu I
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TS-6003 Tuzlu Sular ve Sulama Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TS-6005 Tarım ve Biyoloji Mühendisliğinde Araştırma Metotları 3 0 0 3 7.5
TS-6007 İleri Hassas Tarım 3 0 0 3 7.5
TS-6009 Tarımsal Havza Sistemlerinin Simülasyonu 3 0 0 3 7.5
TS-6011 Rekreasyon Alanlarının Sulanması 3 0 0 3 7.5
TS-6013 Elektromanyetik Indiksiyon Yöntemleriyle Topraktaki Tuz Dağılımının Belirlenmesi ve Haritalanması 3 0 0 3 7.5
TS-6015 Doğal Arıtma Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TS-6017 Yeraltı Sularının Geliştirilmesi 3 0 0 3 7.5
TS-6019 Hayvansal Atık Yönetimi ve Biyoproses 3 0 0 3 7.5
TS-6023 Mühendisler İçin İleri Uzaktan Algılama: Elektromanyetik Radyasyon 3 0 0 3 7.5
TS-6021 Sulama Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TS 6027 Sulama Zaman Planlamasına Dayalı Su Dağıtım Planlaması 3 0 0 3 7.5
Seçmeli Ders Grubu II
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TS-6002 Damla Sulama Sistemlerinin Hidroliği 3 0 0 3 7.5
TS-6004 Sulama Programlama Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TS-6006 Alternatif Drenaj Sistemleri 3 0 0 3 7.5
TS-6008 Atıksuların Sulamada Kullanımı 3 0 0 3 7.5
TS-6010 Tuzlu Alkali Toprakların Teşhisi, Islahı ve Tarla Denemeleri 3 0 0 3 7.5
TS-6012 Tarımsal ve Doğal Kaynaklarda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
TS-6014 Hidrolojide Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
TS-6016 Yüzey Sulama Hidroliği 3 0 0 3 7.5
TS-6018 Su Dağıtım Planlaması 3 0 0 3 7.5
TS-6020 Tarımda Uygulamalı Sensör Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TS-6022 Mühendisler İçin İleri Uzaktan Algılama: Sensörler 3 0 0 3 7.5
TS 6026 Su Kullanıcı Örgütlerinde Sulama Mühendisliği 3 0 0 3 7.5