Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Stratejik Plan Hedefleri

Stratejik Plan Hedefleri

Ekler

TYS 2022 Stratejik Plan Hedefleri .pdf