Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Swot Analizi

Swot Analizi

Ekler

TYS 2022 SWOT Analizi.pdf