Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Lisans Programı

 

1.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

ATA-1001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Zorunlu

2

0

0

2

1

İSG-1001

İş Sağlığı ve Güvenliği I

Zorunlu

2

0

0

2

2

TDİ-1001

Türk Dili I

Zorunlu

2

0

0

2

1

TYS-1001

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Zorunlu

2

2

0

0

2

TYS-1003

Jeoloji

Zorunlu

1

2

0

2

2

TYS-1005

Meteoroloji

Zorunlu

2

0

0

2

4

TYS-1007

Fizik

Zorunlu

2

2

0

3

3

TSY-1009

Kimya

Zorunlu

2

2

0

3

3

TSY-1011

Matematik

Zorunlu

3

0

0

3

4

TSY-1013

Kültür tekniğe Giriş

Zorunlu

2

0

0

2

3

TYS-1015

Botanik

Zorunlu

2

0

0

2

3

TYS-1015

Yabancı Dil I (İngilizce)

Zorunlu

2

0

0

2

2

 

 

Toplam

24

0

8

25

30

 

 

2.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

ATA-1002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Zorunlu

2

0

0

2

1

İSG-1002

İş Sağlığı ve Güvenliği II

Zorunlu

2

0

0

2

2

TDİ-1002

Türk Dili II

Zorunlu

2

0

0

2

1

TYS-1002

Teknik Resim

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-1004

Grafiksel Analiz

Zorunlu

2

0

0

2

3

TYS-1006

Tarım Ekonomisi

Zorunlu

3

0

0

3

3

TYS-1008

Toprak Bilgisi

Zorunlu

2

1

0

2

3

TYS-1010

Ölçme Bilgisi

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-1012

Peyzaj Mimarlığı

Zorunlu

2

0

0

2

3

TYS-1014

İleri Matematik

Zorunlu

3

0

0

3

4

YDİ-1002

Yabancı Dil II (İngilizce)

Zorunlu

2

0

0

2

2

 

 

Toplam

24

0

8

25

30

 

 

3.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-2001

Mühendislik Ölçmeleri

Zorunlu

2

1

0

2

3

TYS-2003

Sulama Gübreleme İlişkileri

Zorunlu

2

0

0

2

2

TYS-2005

Akışkanlar Mekaniği

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-2007

Bitki Koruma

Zorunlu

2

1

0

2

3

TYS-2009

Hayvansal Üretim

Zorunlu

2

1

0

2

3

TYS-2011

Tarımsal Mekanizasyon

Zorunlu

2

1

0

2

3

TYS-2013

Diferansiyel Denklemler

Zorunlu

3

0

0

2

3

TYS-2015

Bahçe Bitkileri

Zorunlu

2

1

0

2

3

TYS-2017

Tarla Bitkileri

Zorunlu

3

0

0

3

3

TYS-2019

Statik

Zorunlu

3

0

0

2

3

 

 

Toplam

23

0

7

22

30

 

 

4.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-2002

İstatistik

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-2004

Mukavemet

Zorunlu

2

0

0

2

4

TYS-2006

Hidrolik

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-2008

Bilgisayar Destekli Tasarım

Zorunlu

2

2

0

3

3

TYS-2010

Bitki Fizyolojisi

Zorunlu

3

0

0

3

3

TYS-2012

Tarımda Coğrafi Bilgi Sistemleri

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-2014

Sulama Mühendisliği

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-2016

Toprak Bitki Su İlişkileri

Zorunlu

2

1

0

2

4

 

 

Toplam

17

0

10

21

30

 

 

5.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

STJ-3001

Staj I

Zorunlu

0

0

0

0

4

TYS-3001

Kırsal Yerleşim Planlaması

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-3003

Hidroloji

Zorunlu

2

2

0

3

5

TYS-3005

Sera Yapım Tekniği

Zorunlu

2

2

0

3

3

TYS-3007

Sistem Mühendisliği

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-3009

Zemin Mekaniği

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-3001

5. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

 

2

3

FSD-3001

5. Yarıyıl Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

 

3

3

 

 

Toplam:

10

0

7

17

30

 

 

6.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

STJ-3002

Staj II

Zorunlu

0

0

0

0

4

TYS-3002

Tarımsal İnşaat

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-3004

Malzeme Bilgisi

Zorunlu

3

0

0

3

4

TYS-3006

Sulama Sistemlerinin Tasarımı

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-3008

Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-3010

Sulamada İzleme ve Değerlendirme

Zorunlu

3

0

0

3

4

TYS-3002

6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

 

2

3

FSD-3002

6. Yarıyıl Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu

Bölüm Seçmeli

 

 

 

3

3

 

 

Toplam

12

0

4

18

30

 

 

7.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-4001

Drenaj Sistemlerinin Tasarımı

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-4003

Bitirme Tezi I

Zorunlu

0

2

0

1

3

TYS-4005

Mesleki Uygulama I

Zorunlu

0

4

0

2

3

TYS-4007

Toprak Su Yapılarının Tasarımı

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-4009

Su Kaynaklarının Planlanması

Zorunlu

2

1

0

2

4

TYS-4011

Uzaktan Algılama

Zorunlu

2

2

0

3

3

SKS-4013

Mesleki Bilgisayar Programları I

Zorunlu

2

2

0

3

3

SKS-4001

7. yarıyıl Sosyal Kültürel Seçmeli

 

 

 

 

3

3

TYS-4001

7. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

 

8

3

 

 

Toplam:

10

0

15

28

30

 

 

8.Yarıyıl

Ders kodu

Ders Adı

Ders Tipi

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-4002

İklim Değişimi ve Kuraklık

Zorunlu

3

0

0

3

4

TYS-4004

Mesleki Bilgisayar Programları II

Zorunlu

2

2

0

3

3

TYS-4006

Mesleki Uygulama II

Zorunlu

0

4

0

2

3

TYS-4008

Bitirme Tezi II

Zorunlu

0

2

0

1

3

TYS-4010

Tarımsal Yapılar ve Tasarım

Zorunlu

2

2

0

3

4

TYS-4012

Betonarme

Zorunlu

2

0

0

2

3

TYS-4014

Arazi Toplulaştırması

Zorunlu

2

2

0

3

4

SKS-4002

8. Yarıyıl Sosyal Kültürel Sanatsal Seçmeli Ders

 

 

 

 

3

3

TYS-4002

8. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu

 

 

 

 

10

3

 

 

Toplam:

11

0

12

30

30

 

5. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu- TYS-3001

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-3011

Toprak ve Su Koruma Mühendisliği

2

1

0

2

3

TYS-3015

Çevresel Etki Değerlendirmesi.

2

1

0

2

3

TYS-3017

Mesleki İngilizce

2

1

0

2

3

TYS-3013

Tarımsal Meteoroloji

2

1

0

2

3

 

5. Yarıyıl Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu- FSD-3001

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

FSD-3001

Organik Tarımın Temel İlkeleri

3

0

0

3

3

FSD-3005

İyi Tarım Uygulamaları

3

0

0

3

3

FSD-3007

Fidancılık Teknikleri

3

0

0

3

3

FSD-3009

Laboratuvar Tekniği

3

0

0

3

3

FSD-3011

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı

3

0

0

3

3

FSD-3015

Bitki Hekimliği

3

0

0

3

3

FSD-3017

Tarım Makineleri Kullanım Teknikleri

3

0

0

3

3

FSD-3019

Hassas Tarım Teknolojileri

3

0

0

3

3

FSD-3021

Silaj Bitkileri

3

0

0

3

3

FSD-3023

Toprak Düzenleyiciler

3

0

0

3

3

FSD-3025

Çevre Kirliliği

3

0

0

3

3

FSD-3027

Tarımsal İngilizce

3

0

0

3

3

FSD-3029

Moleküler Biyolojiye Giriş

3

0

0

3

3

FSD-3031

Pestisit Kalıntıları Çevre ve Gıda Güvenliği

3

0

0

3

3

FSD-3033

Tarımsal Savaş Mekanizasyonu

3

0

0

3

3

FSD-3049

Evsel Zararlılar ve Mücadelesi

3

0

0

3

3

FSD-3043

Zararlılarla Alternatif Mücadele

3

0

0

3

3

 

6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu- TYS-3002

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-3012

Seralarda Sulama Yönetimi

2

1

0

2

3

TYS-3014

Sulama Şebekeleri Yönetimi

2

1

0

2

3

TYS-3016

Uygulamalı Hidroloji

2

1

0

2

3

TYS-3018

Havza ve Su Yönetimi

2

1

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu- FSD-3002 Bölüm Seçmeli

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

FSD-3002

Permakültür

3

0

0

3

3

FSD-3004

Entegre Mücadele

3

0

0

3

3

FSD-3006

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

3

0

0

3

3

FSD-3008

Tarımda İş Güvenliği

3

0

0

3

3

FSD-3012

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

3

0

0

3

3

FSD-3014

Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Maliyeti

3

0

0

3

3

FSD-3058

Tarımsal Örgütlenme

3

0

0

3

3

FSD-3028

Böceklerin Tozlaşmadaki Rolü

3

0

0

3

3

FSD-3030

Bilimsel Proje ve Makale Hazırlama

3

0

0

3

3

FSD-3030

Bitkilerde Beslenme Bozuklukları

3

0

0

3

3

FSD-3032

Bitki Besleme ve Gübreleme

3

0

0

3

3

 

7. yarıyıl Sosyal Kültürel Seçmeli- SKS-4001

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-4015

Taban Suyu İzleme ve Değerlendirme

2

1

0

2

3

TYS-4017

Atık Su Yönetimi

2

1

0

2

3

TYS-4019

Fotogrometri

2

1

0

2

3

TYS-4021

Elektrik ve Elektroniğin Temel İlkeleri

2

1

0

2

3

SKS-4001

Güzel Yazı Teknikleri I

3

0

0

3

3

SKS-4003

Spor ve İletişim

3

0

0

3

3

SKS-4005

Meyve ve Sebzelerin İnsan Bes.Sağ. Açısından Önemi

3

0

0

3

3

SKS-4009

Böceklerin Dünyası

3

0

0

3

3

SKS-4011

Genel Sanat Tarihi I

3

0

0

3

3

SKS-4013

Açıklamalı Müzik Dinletisi

3

0

0

3

3

SKS-1015

Bitki Birlikteliği

3

0

0

3

3

SKS-1019

Adli Entomoloji

3

0

0

3

3

 

7. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu- TYS-4001

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-4015

Taban Suyu İzleme ve Değerlendirme

2

1

0

2

3

TYS-4017

Atık Su Yönetimi

2

1

0

2

3

TYS-1019

Fotogrometri

2

1

0

2

3

TYS-4021

Elektrik ve Elektroniğin Temel İlkeleri

2

1

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

8. Yarıyıl Sosyal Kültürel Sanatsal Seçmeli Ders- SKS-4002

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

SKS-4002

Güzel Yazı Teknikleri II

3

0

0

3

3

SKS-4004

Takım Sporları

3

0

0

3

3

SKS-4006

Briç

3

0

0

3

3

SKS-4008

Tarımsal Web Tasarımı

3

0

0

3

3

SKS-4010

Böceklerin Dünyası

3

0

0

3

3

SKS-4012

Genel Sanat Tarihi II

3

0

0

3

3

 

 

 

 

 

 

8. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu- TYS-4002

Ders kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

Yerel Kredi

AKTS

TYS-4016

Sulama Sistemlerinde Fertigasyon

2

1

0

2

3

TYS-4018

Otomasyon

2

1

0

2

3

TYS-4020

Proje Hazırlama Tekniği

2

1

0

2

3

TYS-4022

Görüntü İşleme

2

1

0

2

3

TYS-4024

Tarımsal Atık Yönetimi

2

1

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler

LİSANS DERS İÇERİKLERİ.docx