Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Bologna AKTS ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzları

Bologna AKTS ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzları

Diğer Form ve Dilekçeler için tıklayınız.

Ekler

Bologna AKTS-ECTS Eğitim Bilgi sistemi iyileştirme kılavuzu.pdf
ÇOMÜ Önlisans, lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği.pdf
DERS BİLGİ PAKETLERİNDE “DEĞERLENDİRME’’.pdf
Öğretim elemanı sınav notu itiraz değerlendirme tutanağı tasarımı örneği.doc
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ.pdf
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU.pdf
Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
Sınav kagıdı tasarım örneği.pdf
Sınav komisyonu sınav notu itiraz değerlendirme tutanağı tasarımı örneği.doc