Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu Faaliyetleri

Komisyon olarak 14. 03. 2024 tarihinde toplanarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

Öncelikle akademik danışman değerlendirme anketi sonuçları değerlendirilmiştir.

Anket sonuçlarına göre;

  • Öğrenci akademik danışmanlarının güz ve bahar yarıyılı başında olmak üzere en az 2 kere toplantı düzenleyerek genel bilgilendirme yapılmasının,
  • Ders kayıtlanma aşamasında sorun yaşayan öğrenciler ile birebir özel görüşmeler yapılmasının,
  • Her bir sınıf danışmanın ders kayıt haftası dışında kalan haftalarda en az 2 ders saat olacak şekilde görüşme zamanlarının ayarlanmasını ve bütün öğrencilere duyurulmasını,
  • Danışmanlığını yaptığı öğrenciler ile haftalık görüşme saatlerinde yüz yüze görüşme yapmasının sağlanması,

konularında gereken bilgilendirmelerin yapılması konusunda oy birliği ile karar verilmiştir.