Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Bitki Stresi İzleme ve Termografi Laboratuvarı

Bitki Stresi İzleme ve Termografi Laboratuvarı (BİSİTLAB) 2018 yılında “Turgor Basıncı ve Termografi Teknikleri Kullanarak Biberde Su Stresinin Belirlenmesi” adlı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında kurulmuştur.

Bölümümüzün çalışma alanları içerisinde bulunan tarımsal odaklı teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi üzerine hem arazi hem de laboratuvar koşullarında birbirini destekleyen araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarımızda, bitkiler için özel oluşturulan kombinasyona sahip spektrum ışıklandırma sistemi altında, kontrollü ortamda yetiştirilen farklı kültür ve süs bitkilerinin, biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı tepkilerin farklı sensör ve teknolojilerle saptanarak erken uyarı sisteminin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

 

Laboratuvar kapsamında yapılan projeler ve fotoğraflar

TÜBİTAK 1001 (116O264) no’lu “Turgor Basıncı ve Termografi Teknikleri Kullanarak Biberde Su Stresinin Belirlenmesi”

 

TÜBİTAK 1002  “Bazı Minyatür Gül Çeşitlerinin Su Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi” (Devam ediyor)

 

BAP (FYL-2018-2790) no’lu  “Çim Bitkisinde Toprakaltı Damla Sulama ile Su Tutma Bariyerinin Kullanım” (Devam ediyor)

 

BAP (FYL-2020-3217) no’lu  “Su Stresinin Ceylangözü’nün Bitkisel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi” (Devam ediyor)

 

BAP (FBA-2017-1229) no’lu  “Çeltik Bitkisinde Suyun Etkin Kullanımında Toprakaltı Damla Sulama ve Su Tutma Bariyerinin Kullanımı”

 

BAP (FBA-2018-2589) no’lu “'Farklı Sulama Seviyelerinin Zinyanın Fizyolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”

 

Laboratuvar Çalışanlarımız

Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

Doç. Dr. Kürşad DEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi Arda AKÇAL

Zir. Yük. Müh. Hakan NAR

Peyzaj Mim. Rumeyse ÇATIKKAŞ

 

Laboratuvar kapsamında yapılan çalışmaların yayınları

Makaleler

Gürses G. , Çamoğlu G., "Yaprak ve Taç Düzeyindeki Spektral Ölçümler ile Biberin Yaprak Su Potansiyelinin Belirlenmesi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.81-90, 2019 (Link)

Çamoğlu G., Demirel K., Genç L., "Termal Kamera ve NDVI Sensörü kullanılarak Domatesin Fizyolojik Özelliklerinin tahminlenmesi", Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.23, pp.78-89, 2019 (Link)

Çamoğlu G., Demirel K., Genç L., Eroğlu İ., Boran A. , "Damla Sulama Sistemlerinin CAD Tabanlı Bir Program ile Değerlendirilmesi: Kumkale, Çanakkale Örneği", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, no.1, pp.61-70, 2018 (Link)

Nar H., Çamoğlu G., Demirel K., "Çeltikte Damla Sulama İle Su Tutma Bariyerinin Kullanımı", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2, pp.73-82, 2018 (Link)

Bildiriler

Demirel K., Türkoğlu G., Arslan K., Çamoğlu G., Nar H., "Investigation of The Effects of Water Deficit on The Development and Flowering of Chrysanthemum Plant", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Çamoğlu G., Nar H., Demirel K., "Determination of Water Stress of Geranium Plant Using Leaf Pressure Sensors", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Nar H., Çamoğlu G., Demirel K., "The Effect of Different Salt Concentrations on The Growth Traits of The Geranium", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Aygün Ç., Demirel K., Çamoğlu G., Nar H., "The Effects of Different Irrigation Levels on The Physiological and Morphological Properties of Geranium", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Maleri Tanirkan S., Demirel K., Çamoğlu G., Nar H., "Effective Use of Water in Turfgrass", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Demirel K., Çatikkaş R., Kesebir B., Çamoğlu G., Nar H., "Determination of Changes in Physiological and Morphological Properties of Cyclamen in Different Water Stress Levels", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Doğan S., Demirel K., Çamoğlu G., Nar H., Akçal A., "Determination of The Effects of Water Stress on The Plant Characteristics of Pelargonium domesticum", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Tütüncü E., Demirel K., Çamoğlu G., Nar H., Akçal A., "The Effects of Water Stress on The Physiological Characteristics of Dahlia", I. International Ornamental Plants Congress, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2019, pp.0-0

Çamoğlu G., Demirel K., Genç L., Kahriman F., Akçal A., Nar H., et al., "Change of Pepper’s Turgor Pressure According to Irrigation Levels", 1 st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.668-668

Çamoğlu G., Demirel K., Genç L., Akçal A., Eroğlu İ., Boran A., et al., "Determination of Water Stress with Thermal Camera and Ndvi Sensor in TomatoPlant", 1 st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.687-687

Demirel K., Çamoğlu G., Akçal A., Genç L., Nar H., "Investigation of The Effects of Different Irrigation Levels on Plant Properties of Zinnia", 1 st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.691-691

Demirel K., Çamoğlu G., Genç L., Nar H., "The Use of Leaf Pressure Sensors to Determine Water Stress in Different OrnamentalPlants", 1 st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.692-692

Nar H., Çamoğlu G., Demirel K., Genç L., "Techniques for Monitoring Plant Water Stress", 1 st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.690-690

Çamoğlu G., Demirel K., Genç L., Akçal A., "Real-Time Monitoring of Water Stress by Turgor Pressure Sensors", INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 6-10 Eylül 2017, pp.30-30

Çamoğlu G., Demirel K., Akçal A., "Thermal Response to Water Stress of Gladiolus Varieties", International Congress on Landscape Architecture Research, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 6-10 Eylül 2017, pp.19-19

Demirel K., Çamoğlu G., Akçal A., "Deficit Irrigation Practices on Different Varieties of Gladiolus", INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 6-10 Eylül 2017, pp.19-19

Eroğlu İ., Çamoğlu G., "Termal Görüntüler Kullanılarak Biberin Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.140-140 (Link)

Boran A., Çamoğlu G., "Turgor Basıncına Dayalı Teknik ile Biberde Sulama Zamanının Belirlenmesi", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 14-15 Aralık 2017, ss.139-139 (Link)