Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Mesleğimiz

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü çalışma ve uygulama alanları yoğun olarak bitkisel ve hayvansal üretim sistemlerinde otomasyon teknolojileri, sensörler, üretim alanlarının çevre denetim sistemleriyle kontrolü, toprak ve su başta olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı alanında hizmet veren mühendisler yetiştirmektedir.

Bu bağlamda teknolojideki gelişmelere bağlı olarak söz konusu tarımsal üretim sistemlerinde yapay zeka uygulamaları, mobil teknolojilerle uyumlu aplikasyonlar, drone’lar, insansız hava araçları, uzaktan algılama coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı tarım teknolojileri ile ilgili çok sayıda lisan ve lisansüstü dersler verilmektedir.

Bu teknolojileri bilerek mezun olan meslektaşlarımız aşağıdaki spesifik alanlarda çalışma yetkisine de sahiptir;

 • Su kaynaklarının etkin kullanımı için havza bazlı yönetim planlarının hazırlanması,
 • Sulama ve drenaj mühendislik yapılarının projelendirilmesi,
 • Peyzaj ve rekreasyon alanlarının sulama sistemlerinin tasarımı ve uygulanması,
 • Toprak-su koruma yapılarının tasarımı,
 • Tarımsal amaçlı gölet projeleri,
 • Kuraklık yönetimi ve kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin tespiti,
 • Toprak ve su kaynaklarını geliştirme projeleri,
 • Bitkisel üretim alanlarının tesviyesi,
 • Tarımsal alanlarda haritalandırma projeleri,
 • Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin kullanılması,
 • Dağınık ve parçalı arazilerin toplulaştırma projeleri,
 • Seraların mühendislik tasarımlarının yapılması,
 • Çiftlik yapılarının mimari tasarımı ve projelendirilmesi,
 • Tarımsal depolama yapılarının planlama ve projelendirilmesi,
 • Tarımsal atık yönetimi tesislerinin planlanması ve projelendirilmesi,
 • Bitkisel ve hayvansal üretim sistemlerinde yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerinin kullanılması (drone, insansız hava araçları, sen-sör sistemleri, mobil aplikasyonlar vs),
 • Uydulardan ve diğer görüntüleme sistemlerinden elde edilen verilerle uzaktan algılama tekniklerinin kullanılması.