Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ, inşaat, çevre ve harita mühendisliklerinin temel prensiplerini bitkisel ve hayvansal üretim sistemlerine uygulanmasını vurgular. Bölümden mezun olan ziraat mühendisleri, kırsal alanda insanların ve hayvanların refahı, doğal kaynakların ve çevrenin korunması ve geliştirilmesi için yeni teknolojiler üretilmesine ve kullanılmasına yardımcı olur. Kısaca bitkisel ve hayvansal üretim sistemleri için mühendislik altyapı hizmetleri sunan bir disiplindir.

BAĞLANTILAR