Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Yüksek Lisans Programı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yüksek Lisans programına katılan öğrenci, ilgi alanlarına göre, Anabilim Dalında varolan 3 farklı alanın araştırma konularına yönelebilmektedir. Bunlar Drenaj, Sulama ve Tarımsal Yapılar'dır. Yüksek Lisans bitirme koşulu olarak öğrencinin en az 21 kredi ders alması gerekmektedir. Bu dersler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. Bölümümüz altında daha önce gerçekleştirilen tezlere ulaşmak için tıklayınız.

Yüksek lisans öğrenimi boyunca alınması gereken zorunlu dersler; 


 

I. YARIYIL (GÜZ) II. YARIYIL (BAHAR) 
 KOD        DERSİN ADI  T* U
K  E
 KOD       DERSİN ADI  T    U
K  E
 TS
533
 Seminer I  0  1    TS 532  SEMİNER II  0  2  1  
 TS
701
 Uzmanlık Alan Dersi  4  0  4  5  TS 702  Uzmanlık 
Alan Dersi
 4  0  5  5


Yüksek lisans öğrenimi boyunca öğrencinin seçimiyle alacağı seçmeli dersler;

 

I. YARIYIL (GÜZ) II. YARIYIL (BAHAR) 
 KOD        DERSİN ADI  T U K  E  KOD       DERSİN ADI  T    U K  E
 TS
5003
 Drenaj Mühendisliği 3 0 3 3  TS
5002
 SEMİNER II 3 0 3 5
 TS
5005
 Sulama Yönünden
Toprak - Bitki - Su
İlişkileri
3 0 3 3  TS 504 Evapotranspirasyon  4  0  5 5

TS
5007
Drenajda Deneme ve
Değerlendirme
Yöntemleri

3

0

3

3

TS 506
Tarla Sulama
Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

3

0

3

4

TS
5009
Sulama Projelerinde
Bitki Su
Gereksinimlerinin
Saptanması

3

0

3

3

TS 508
Sulama Deneme ve
Değerlendirme
Yöntemleri

3

0

3

4
TS
5011
Damla Sulama Yöntemi
ve Projelendirilmesi

3

0

3

3

TS 5010
Su Kaynaklarının
Kirlenmesi

3

0

3

5

TS
5013
Yüzey Sulama
Yöntemleri ve
Projelendirilmesi

3

0

3

3

TS 5012
Kültürteknik Projelerinde
Çevresel Etki
Değerlendirilmesi

3

0

3

4

TS
5015
Yağmurlama Sulama
Yönetimi ve
Projelendirilmesi

3

0

3

3

TS 
5014
Peyzaj Alanlarının
Sulaması

3

0

3

4

TS
5017

Sistem Mühendisliği

3

0

3

3

TS 
5016
Sulama Projelerinin
İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi

3

0

3

4

TS
5019
Kültürteknik
Çalışmalarında Coğrafi
Bilgi Sistemi
Uygulamaları

3

0

3

3

TS 
5018

İnfiltrasyon Teorisi

3

0

3

4

TS
5021

Drenaj Sistemlerinin
Projelendirilmesi

3

0

3

3

TS 
5020

Bitkisel Üretim Yapıları

3

0

3

4

TS
5023

Yüzey Sulama Hidroliği

3

0

3

3

TS 
5022

Hayvansal Üretim Yapıları

3

0

3

4

TS
5025
Sulama
Mühendisliğinde
Araştırma Teknikleri

3

0

3

3

TS 
5024

Arazi Toplulaştırılması
Proje Tekniği

3

0

3

4
TS
5027
Sulama Programları
Oluşturma Teknikleri

3

0

3

3
TS
5026
Fotogrametri ve Sayısal
Veri İşleme

3

0

3

4
TS
5029
Toprak ve Su Koruma
Mühendisliği

3

0

3

3
TS
5028
Kültürteknikte İleri
Ölçme Teknikleri

3

0

3

4

TS
5031
Sulama Şebekelerinde
Organizasyon ve Yönetim

3

0

3

3

TS
5030
Kültürteknik
Çalışmalarında Uzaktan
Algılama II

3

0

3

4

TS
5033
Kültürteknik
Çalışmalarında Küresel
Konumlama Sistemleri

3

0

3

3
TS 701
TS 702
TS 703
TS 704
Uzmanlık Alanı Dersi
Uzmanlık Alanı Dersi
Uzmanlık Alanı Dersi
Uzmanlık Alanı Dersi

4

0

4

5
TS 701
TS 702
TS 703
TS 704
Uzmanlık Alanı Dersi
Uzmanlık Alanı Dersi
Uzmanlık Alanı Dersi
Uzmanlık Alanı Dersi

4

0

4

5
           


*: T; Teorik, U; uygulama, K; toplam kredi, E; ETCS kredisi

DERS İÇERİKLERİ

TS 5003 Drenaj Mühendisliği (3 0 3) : Tarım topraklarında drenaj gereksinimi, drenaj projeleme kriterleri, taban suyu etütleri, sulamanın drenaja etkileri, açık-kapalı drenaj sistemleri ve drenajın çevresel etkileri.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ / Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 5005 Sulama Yönünden Toprak-Bitki-Su İlişkileri (3 0 3) : Sulama yönünden toprak-bitki-su arasındaki ilişkinin irdelenmesi.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 5007 Drenajda Deneme ve Değerlendirme Yöntemleri (3 0 3) : Deneme yapılacak arazinin yerinin doğru bir şekilde seçilmesi, verilerin toplanması, verilerin işlenmesi, , akış regiminin belirlenmesi ( laminar veya turbilans) ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

TS 5009 Sulama Projelerinde Su Gereksiniminin Saptanması (3 0 3) : Projelerin tanımı, ön planlama, mevsimsel ve maksimum gereksinimler, projenin tasarımı, tarla ve proje programları, projenin işletilmesi ve tarla programlarının doğrulanması.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 5011 Damla Sulama Sistemi ve Projelendirilmesi (3 0 3) : Damla sulama yöntemi, tanımı, gelişimi, sistemin unsurları, yönetim prensipleri, gübreleme, projeleme kriterleri anlatılacak ve örnek proje yaptırılacaktır.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ / Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 5013 Yüzey Sulama Yöntemleri ve Projelendirilmesi (3 0 3):Tava, karık yüzey sulama yöntemlerinin planlanması, uygulama koşulları, sulama suyu miktarının ve sulama süresinin belirlenmesi.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

TS 5015 Yağmurlama Sulama Sistemi ve Projelendirilmesi (3 0 3) : Yağmurlama sulamanın temel ilkeleri, yağmurlama sulama sistemleri, bu sistemlerin unsurları ve projeleme kriterleri ve örnek proje yapılması.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ / Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 5017 Sistem Mühendisliği (3 0 3) : Sistem mühendisliği ve sistem analizine giriş, doğrusal programlama, dinamik programlama, CPM ve PERT teknikleriyle proje planlaması, simulasyon teknikleri, konu ile ilgili bilgisayar uygulamaları.
Öğretim Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Murat Tekiner

TS 5019 Kültürteknik Çalışmalarında Coğrafik Bilgi Sistemi Uygulamaları (3 0 3): Sayısal haritaların tarımsal alanların kullanımında bilgi toplama ve depolama, bilgiyi sunma ve analiz yapma amaçlarına hizmet eden ticari GIS programları, sayısal haritalama düşüncesi ve sayısal bilgi kullanmaya yönelik CBS uygulamalarının kültürteknik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi ve temel CBS bilgisi ve yeteneği,
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ

TS 5021 Drenaj Sistemlerinin Projelendirilmesi (3 0 3): Drenaj yönünden toprak-su ilişkisi; sulama ve drenaj arasındaki ilişki, su kalitesi, tuzluluk, drenaj, geçirgenlik, yer altı suyu, hidrolik ölçümler, drenaj boruları arasındaki aralığın belirlenmesi
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

TS 5023 Yüzey Sulama Hidroliği (3 0 3): Türkiye'de yüzey sulama uygulamaları, infiltrasyon ve ölçülmesi, yüzey sulamada süreklilik ve momentum eşitlikleri, sıfır atalet ve hacim denge modelleri, bu modellerin arazi ölçmeleri ile doğrulanması, tava, uzun tava ve karık sulama sistemlerinin tasarımında kullanılması.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

TS 5025 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri (3 0 3): Günlük, aylık ve sezonluk su tüketiminin hesaplanması, toprakların sınıflandırılması, toprak infiltrasyon oranının belirlenmesi
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Murat YILDIRIM Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

TS 5027 Sulama Programları Oluşturma Teknikleri (3 0 3): Sulama zamanının planlanmasında kullanılan teknikler, bu tekniklerin esası, avantaj ve dezavantajları, optimum, pratik, kısıntılı ve tamamlayıcı sulama programlarının özellikleri, sulama programlarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve konu ile ilgili bilgisayar programlarının tanıtılması
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

TS 5029 Toprak ve Su Koruma Mühendisliği (3 0 3): Türkiye'nin toprak ve su koruma sorunları, havzanın özellikleri, yarı kurak alanlarda su koruma, sulanan arazilerde erozyon ve kontrol önlemleri, su yolu ve çevirme kanallarında mühendislik önlemleri, oyuntu kontrolü, teraslar, su hasadı, akarsu düzenlenmesi, toprak ve su koruma çalışmalarında bilgisayar uygulamaları.
Öğretim Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİNER

TS 5031 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim (3 0 3) : Sulama organizasyonu, organizasyon projelerinin planlanması, sulama organizasyonları tipi, sulama yöntemi, sulama sistemlerinin planlanması, sulama suyunun iletimi, metotların incelenmesi.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİNER

TS 5033 Kültürteknik Çalışmalarında Küresel Konumlama Sistemleri (3 0 3): Giriş, uydu konumlamanın temelleri, gök koordinat sistemlerinin tanımı, zaman sistemleri arasındaki ilişkiler, noktasal konum belirleme, bağıl konum belirleme, Küresel Konumlama Sistemi (GPS), Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GLONASS)
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ

BAHAR YARIYILI DERSLERİ

TS 5002 Kültür Bitkilerinin Sulanması (3 0 3): Sulamanın sosyal yaşam üstüne etkisi, su ve yiyecek yeterliliği, sürdürülebilirlik, sulama ve drenaj, akış yönetimi, sulamayla ilişkili olarak dünya iklim bölgeleri, sulama için su kaynakları, sulama ihtiyacının tahmini, başlıca ürünlerin sulanması, yem bitkileri, tahıllar ve tarla bitkileri, şeker, yağ ve lif bitkileri, yumuşak ve sert çekirdekli meyveler, yaprağını dökmeyen meyve ağaçları, üzümler ve üzümsü meyvelerin sulanması.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 504 Evapotranspirasyon (3 0 3): Evapotranspirasyon işlemi, enerji dengesi, bitki, toprak arasındaki su ilişkisi, ölçüm metodları ve evapotranspirasyonun belirlenmesi.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş.YAVUZ

TS 506 Tarla Sulama Yöntemlerinin Değerlendirilmesi (3 0 3): Her bir sulama methodunun tasarım kriterleri ve birbirleri arasındaki avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırılması
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş.YAVUZ

TS 508 Sulama Deneme ve Değerlendirme Yöntemleri (3 0 3): Araştırma projelerinin hazırlanma tekniği, elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve karşılaştırması.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 510 Su Kaynaklarının Kirlenmesi (3 0 3): Su kalitesi, noktasal olmayan kirlilik kaynağı, sorunun kapsamı, halk sağlığına etkileri, sulama sularının kalite kriterleri, toprak ve su ilişkisinde su kalitesinin önemi, tuz dengesi ve yıkama, yıkama gereksinimi, su kirleticileri olarak pestisitler, su kirleticileri olarak gübreler, su kirleticileri olarak sedimentler, atık su ve endüstriyel atıklar ile su kalitesini iyileştirme yöntemleri.
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS 5012 Kültürteknik Projelerinde Çevresel Etki Değerlendirilmesi (3 0 3): Çevre üzerine sulamanın bir takım kimyasallarla ne gibi bir etkisi olduğunun belirlenmesi
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ

TS 5014 Peyzaj Alanlarının Sulanması (3 0 3): Yağmurlama başlıklarının tipleri, yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi, cografik alanların belirlenmesi, boruların yerleştirilmesi, vanaların seçimi, kontrolör, yağmurlama başlıklarının üçgen yerleşimi, sulama sistemleri için bağlantı ekipmanları, yağmurlama sulama sistemi projelemesi, damla sulama sistemi unsurları, lateral ve damlatıcıların yerleştirilmesi, damla sulama sistemi projelemesi
Öğretim Üyesi : Doç.Dr. Murat YILDIRIM

TS 5016 Sulama Projelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (3 0 3): Devlet ve bazı sulama birlikleri tarafından işletilen sulama sistemlerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi
Öğretim Üyesi : Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİNER

TS 518 İnfiltrasyon Teorisi (3 0 3): İnfiltrasyonun tanımlanması ve arazi uygulamaları
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. M. Yetiş.YAVUZ

TS 5020 Bitkisel Üretim Yapıları (3 0 3): Tüneller, sera şartlarında optimum çevre ve iklim şartlarının belirlenmesi, silolar, yaş meyve ve sebze depolama yapılarının planlanması ve projelendirilmeleri.
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ Doç.Dr. Ünal KIZIL

TS 5022 Hayvansal Üretim yapıları (3 0 3): Hayvanların barınak içi gereksinimleri, hayvan barınaklarında çevre şartlarının belirlenmesi, süt ve besi sığırlar, koyunlar ve tavukların üretim ve yaşamsal performansı üzerindeki etkileri, yardımcı tesislerin tasarım ilkeleri, yemleme sistemleri, hayvan yönetim tesisleri, atık yönetimi
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ Doç.Dr. Ünal KIZIL

TS 5024 Arazi Toplulaştırması Projeleme Tekniği (3 0 3): Arazi toplulaştırma gerekliliği açıklaması ve kırsal alan gelişiminde ve köy yenileme çalışmalarındaki kullanımı.
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ

TS 5026 Fotogrametri ve Sayısal Veri İşleme (3 0 3): Fotogrametrinin temelleri, optik ve fotografik esaslar, stereoskopik görme ve ölçme, görüntü koordinat ve açılarının belirlenmesi ve yersel fotogrametri, hava fotogrametrisi, hava fotoğraflarının yorumlanması, uydu görüntülerinin ve uydu sistemleri .
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ

TS 5028 Kültürteknikte İleri Ölçme Teknikleri (3 0 3): Coğrafik bilgi sistemi (GIS), küresel yer belirleme (GPS) ve uzaktan algılama (RS) tekniklerinin Kültürteknik ölçme çalışmalarında kullanma olanakları, hava fotoğrafları, LIDAR, uydu görüntülerinin ve yer ölçümlerinin kültürteknik çalışmalarındaki etkinliği
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ

TS 5030 Kültürteknik Çalışmalarında Uzaktan Algılama II (3 0 3): Giriş, Yorumlama anahtarı; Basit resim ölçme teknikleri; Yorumlama uygulamaları; Veri çakıştırma; Farklı zamanlı verilerin çakıştırılması; Değişim saptama teknikleri; Fotoğrafik ve dijital görüntülerin çakıştırılması, Doğal kaynakların belirlenmesinde radar görüntülerinin kullanımı : Sistem parametreleri; Hedef parametreleri; Görüntü elde etme; : Coğrafi bilgi sistemlerinde veri yapısı (Vektör verileri; Raster verileri); Donanım ve yazılımlar; Uydu verileri ile GIS entegrasyonu; Diğer uygulamalar.
Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Levent GENÇ
 

 Bölüm Sıra No :1  Gökhan ÇAMOĞLU/Doç.Dr. M.Yetiş YAVUZ
Farkli Yapımcı ve Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcılarda Eş Su Dağılımının İncelenmesi / Investigation of Application Unifromity of Uniformity of Emitters with Different Structural Characteristics and Produced By Different Manufacturers
 Bölüm Sıra No :2  Okan ERKEN/ Prof.Dr. Sabri ŞENER
Çanakkale Yöresinde damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Biberde(Capsicum Annuum) En Uygun Sulama Pragramının Belirlenmesi / The Most Efficient Drip Irrigation Program For Pepper (Capsicum Annuum) in Canakkale Region
 Bölüm Sıra No :3  Kürşad DEMİREL/ Prof.Dr. Sabri ŞENER
Peyzaj projelerinde Kullanılan Farklı Yağmurlama Sulama Başlıklarının Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on the performance charecteristics of Different Sprinkler Irrigation Heads Used in Landscape Projects
 Bölüm Sıra No :4  Selma DURUKAN/ Doç.Dr. M.Yetiş YAVUZ
Çanakkale Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Kumkale Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi / Land Consolidation Applications in Canakkale Region and Land Consolidation Project in Kumkale
 Bölüm Sıra No :5  Rahman ÇANKAYA/ Doç.Dr. M.Yetiş YAVUZ
Farklı Katkı Maddelerinin Ve Karışım Oranlarının Tarımsal Sulama Sistemlerinde Kullanılan Betonların Fiziki Ve Mekanik Özelliklerine Etkileri / The Effects Of Dıfferent Addıtıves And Mıxture Rates On The Mechanıcal And Physıcal Features Of Concrete Used In Agrıcultural Irrıgatıon Systems
 Bölüm Sıra No :6  Engin ALTINBAŞ/ Prof.Dr. Sabri ŞENER
Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Biberde Fertigasyon Uygulamasının Verim ve Kaliteye Etkileri / The Effects Of Fertigation Applications On The Yield And Quality Of The Pepper Irrigated By Drip Irrigation
 Bölüm Sıra No :7  Erdem BAHAR/ Doç.Dr. M.Yetiş YAVUZ
Organik Tarım Koşullarında Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Domates Bitkisinin A Sınıfı Buharlaşma Kaplarından Yararlanarak Sulama Programının Oluşturulması / Determination Of The Effect of Different Irrigation Programs for Tomato Plant Irrigated with Drip Irrigation System Through Using Class-A Pan Under Organic Agriculture
 Bölüm Sıra No :8  Gökhan ÇAMOĞLU / Prof.Dr. Şerafettin AŞIK - Prof.Dr. Levent GENÇ
Farklı Su Stresi Düzeylerinde Mısır Bitkisinin Fizyolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi / Determination Of Physıological And Morphological Features Of Corn By Remote Sensing At Different Water Stress Levels
 Bölüm Sıra No :9  Melis SAÇAN / Doç. Dr. Levent GENÇ
Aster, Landsat, Formosat Uydu Görüntüleri ve Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) Yardımıyla Sulu Tarıma Uygun Alanların Belirlenmesi: Çanakkale / Determination of Agricultural Lands Appropriate for Irrigation Using Aster, Landsat, Formosat Imagery and Digital Elevation Models (DEM): Canakkale