Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Doktora Programı

Güz Dönemi:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersi Veren Öğretim Üyesi

TS-6003

Tuzlu Sular ve Sulama Teknolojileri

3

Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TS-6005

Tarım ve Biyoloji Mühendisliğinde Araştırma Metotları

3

Prof. Dr. Levent GENÇ

TS-6007

İleri Hassas Tarım

3

Prof. Dr. Levent GENÇ

TS-6009

Tarımsal Havza Sistemlerinin Simülasyonu

3

Prof. Dr. Levent GENÇ

TS-6011

Rekreasyon Alanlarının Sulanması

3

Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS-6013

Elektromanyetik Indiksiyon Yöntemleriyle Topraktaki Tuz Dağılımının Belirlenmesi ve Haritalanması

3

Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TS-6015

Doğal Arıtma Sistemleri

3

Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİNER

TS-6017

Yeraltı Sularının Geliştirilmesi

3

Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİNER

TS-6019

Hayvansal Atık Yönetimi ve Biyoproses

3

Doç. Dr. Ünal KIZIL

 

Bahar Dönemi:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

Dersi Veren Öğretim Üyesi

FBE02

Seminer

1

Prof. Dr. Levent GENÇ

TS-6002

Damla Sulama Sistemlerinin Hidroliği

3

Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS-6004

Sulama Programlama Teknikleri

3

Doç. Dr. Murat YILDIRIM

TS-6006

Alternatif Drenaj Sistemleri

3

Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TS-6008

Atıksuların Sulamada Kullanımı

3

Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TS-6010

Tuzlu Alkali Toprakların Teşhisi, Islahı ve Tarla Denemeleri

3

Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TS-6012

Tarımsal ve Doğal Kaynaklarda Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

3

Prof. Dr. Levent GENÇ

TS-6014

Hidrolojide Uzaktan Algılama

3

Prof. Dr. Levent GENÇ

TS-6016

Yüzey Sulama Hidroliği

3

Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ

TS-6018

Su Dağıtım Planlaması

3

Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİNER

TS-6020

Tarımda Uygulamalı Sensör Teknolojileri

3

Doç. Dr. Ünal KIZIL