Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Projeler

Bölümümüz Bünyesinde Yürütülmüş ve Tamamlanmış Projeler;

Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Geyikli Beldesi Zeytin Alan Bilgi Sisteminin (ZABS) Oluşturulması ve İnternet Ortamına Aktarılması

 • Yürütücü : Prof. Dr. Levent GENÇ
 • Destekyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Tavuk Gübresinde Bulunabilecek Salmonella (S.enterica) Patojeninin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Elektronik Burun Sisteminin Geliştirilmesi

 • Yürütücü : Doç. Dr. Ünal KIZIL
 • Destekleyen Kuruluş : TUBİTAK - 1001


Yerli Koyun Derilerini Yumuşatma Sıvılarındaki Bakteriyel Yükünün Gaz Sensörleri ve Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi

 • Yürütücü : Doç. Dr.Ünal KIZIL
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Kızılötesi Termal Görüntüleri ve Hiperspektral Yansıma Verilerini KullanarakTaze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesi

 • Yürütücü : Dr. Gökhan ÇAMOĞLU
 • Destekleyen Kuruluş : TUBİTAK - 1002


Toprağın Elektriksel İletkenliğine Bağlı Olarak Sulamanın Otomatik Olarak Yapılması, Toprak Neminin ve Bitki Gelişiminin İzlenmesi.

 • Yürütücü : Doç. Dr. Murat YILDIRIM
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Çanakkale İli Tarım Potansiyelini Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi.

 • Yürütücü : Prof. Dr. Levent GENÇ
 • Destekleyen Kuruluş : Çanakkale İl Özel İdare, Tarım İl Müdürlüğü

 

Minirhizotron kamera yardımıyla elde edilen kök gelişimine ait görüntülerin sulama uygulamalarında kullanılma olanakları. 

 • Yürütücü :Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : TUBİTAK - 1001


Bitkisel Üretimi Etkileyen Bazı faktörlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemi Yardımıyla belirlenmesi Kumkale-Tigem Örneği

 • Yürütücü : Prof. Dr. Levent GENÇ
 • Destekleyen Kuruluş : TÜBİTAK - 1001

Kocabaş Çayı ve Sarıçay'ın Sediment Yükü ve Özelliklerinin Araştırılması.

 • Yürütücü :Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Toprağın Elektriksel İletkenliğine Bağlı Olarak kontrol edilen damla sulama sisteminde biber (Capsicum annuum L.) bitkisinin su kullanım randımanın belirlenmesi.

 

 • Yürütücü :Doç. Dr. Murat YILDIRIM
 • Destekleyen Kuruluş : TUBİTAK - 1002


Gökçeada Organik Tarım Alanında Domates, Kavun, Soya ve Yer Fıstığı Bitkilerinin Fizyolojik Gelişim Performanslarına Uygun Organik Damla Sulama Programlarının Oluşturulması

 

 

 • Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatı


Sulamada Kullanılan Damlatıcılarda Oluşan Tıkanma Miktarının Eş Su Dağılımına Olan Etkisi ve Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

 

 

 • Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Farklı Katkı Maddelerinin ve Karışım Oranlarının Tarımsal Sulama Sistemlerinde Kullanılan Betonların Fiziki ve Mekanik Özelliklerine Etkileri

 

 

 • Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Çanakkale Koşullarında Farklı Sulama Rejimlerinin Domates Bitkisinde Verime ve Ürün Kalitesine Etkisi

 

 

 • Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Çanakkale Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Kumkale Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi

 

 

 • Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP


Farklı Yapımcı ve Yapım Özelliklerine Sahip Damlatıcılarda Eş Su Dağılımının İncelenmesi

 

 

 • Yürütücü : Doç. Dr. M. Yetiş YAVUZ
 • Destekleyen Kuruluş : ÇOMÜ - BAP