Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Sulama Otomasyon Laboratuvarı

Günümüzde otomasyon hemen hemen tüm mühendislik dallarının içerisinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Tarımda otomasyonunun kullanımı gerek dünyada gereksede ülkemizde gittikçe yaygınlaşmaktadır.  Bu laboratuvarın amacı öğrenciye Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği alanında yapılacak otomasyon ölçümleri ile ilgili olarak teorik alt yapının verilmesi ve bu işlemlerde kullanılan mekanik ve elektronik araç-gereçlerin tanıtılmasıdır.