Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Tarımsal Sensör ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı (TUAL)

Önceki adı Tarımsal Veri İşleme ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı olan laboratuvarımız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bünyesinde  2005 yılında kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Daha sonra çalışma alanını genişleterek gaz sensörleri, elektronik burun sistemleri ve hava kalitesi ölçüm çalışmalarını da yeteneklerine ekleyerek Tarımsal Sensör ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı (TUAL) olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Laboratuvarın ilk kuruluş altyapısı  TUBİTAK 104O244 nolu “Bitkisel Üretimi Etkileyen Bazı Faktörlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi Kumkale-TİGEM Örneği” adlı proje kapsamında oluşturulmuş ve mevcut diğer proje ve desteklerle gelişimine devam etmiştir. 

    

 

 

 

BİZ KİMİZ?

Laboratuvarımızda bilimsel çalışmalarımıza destek veren akademik personel ÇOMÜ Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde görevli akademisyenlerden oluşmaktadır. Ekibimiz aşağıdaki akademisyen ve teknik elemanlardan oluşmaktadır;

Doç. Dr. Ünal KIZIL (TUAL sorumlusu)

Prof. Dr. Levent GENÇ

Doç. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

Doç. Dr. Kürşad DEMİREL

Araş. Gör. Melis İNALPULAT

Araş. Gör. Sefa AKSU

Ziraat Müh. Ahmet BORAN

Ziraat Müh. İlker EROĞLU

AMACIMIZ

TUAL’in amacı, son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren sensör teknolojilerini kullanarak tarımsal üretim sürecinde ve sonrasında elde edilen ürünlerin kalitesini ve miktarını artırmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kırsal alanda tarımsal üretim ve sosyal yaşantıyı kolaylaştıracak veri tabanları oluşturmak ve yeni yaklaşımlar getirmek de laboratuvarımızın başlıca amaçlarından birisidir. Bunula birlikte TUAL’in diğer amaçları ise;

 • Arazi kullanım ve bitki örtüsü  belirleme,
 • Sulama, kırsal alan modernizasyonu çalışmaları gibi tarımsal üretimi doğrudan etkileyen tekniklerin geliştirilmesi ile var olanları üreticiye aktarmak,
 • Sensörler ve Yapay Zeka uygulamalarını kullanarak yeni teknik ve yöntemler geliştirmek,
 • Tarım kaynaklı toprak, su ve hava kirliliğinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında kullanılabilecek, yöntem, sistem ve cihazları tasarlamak,
 • Dünyada uzaktan algılama ve CBS konularında var olan teknolojileri Çanakkale ve çevresindeki il ve ilçe üreticilerine ulaştırmak,
 • Bitkisel üretimde kırsal alanı kalkındırmaya yönelik tarım politikalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmek.

AKADEMİK İŞBİRLİKLERİMİZ

TUAL disiplinler arası işbirliğine önem vermekte ve bu bağlamda çalışılan projenin amacına bağlı olarak çok farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütebilmektedir. Bunun yanısıra aşağıdaki Laboratuvarlar sürekli iş birliği içinde olduğumuz ortaklarımızdır.

PROJELERİMİZ

Sensör, elektronik burun, hava kalitesi Uzaktan Algılama, CBS
 • Kanatlı İşletmelerinden Kaynaklanan Koku Probleminin Belirlenmesinde Bir E-burun Sisteminin Kullanılması, ÇOMÜ BAP Projesi (Devam ediyor)
 • Elektronik Burun Sistemlerini Kullanarak Hava Kalitesi Haritalarının Çıkartılması, TUAL (2016)
 • Tavuk Gübresinde Bulunabilecek Salmonella (S. Enterica) Patojeninin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Elektronik Burun Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBITAK Projesi (2014)
 • Yerli Koyun Derilerinin Yumuşatma Sıvılarındaki Bakteriyel Yükün Gaz Sensörleri ve Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi, ÇOMÜ BAP (2011)
 • Kızılötesi Termal Görüntüleri ve Hiperspektral Yansıma Verilerini Kullanarak Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesi, TÜBITAK Projesi (2013)
 • Bitkisel Üretimi Etkileyen Bazı Faktörlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi: Kumkale TIGEM Örneği, TÜBITAK Projesi, (2008)
 • Çanakkale İli Tarım Potansiyelini Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi. (Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü)
 • Bitkisel Üretimi Etkileyen Bazı Faktörlerin Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi Kumkale - TİGEM Örneği (TÜBİTAK)
 • TROIA Milli parkı Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değişiminin Belirlenmesi (TUAL)
 • TROIA Milli Parkı Kelebek Dağılımı (Çanakale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Mısır, Ayçiceği ve Buğday Azot Değişimlerinin Laboratuar ve Tarla Şartlarında Spektroradiometre Yardımıyla Belirlenmesi (TUAL)
 • Mısır Bitkisi Su Tüketiminin Uzaktan Algılama ve CBS Yöntemleri ile Belirlenmesi. (TUAL)

TEKNİK OLANAKLARIMIZ 

TUAL alet ve ekipman yönünden gelişmekte olmasına rağmen, Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan diğer bölümlerle ile birlikte bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir. TUAL bünyesinde var olan kaynaklar: yeterli miktarda bilgisayar, yazıcı, projektör ve diğer laboratuvar ekipmanlarının yanı sıra çeşitli projeler kapsamında temin edilmiş aşağıdaki alet ve ekipmanlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 • LI-COR LAI2000 Yaprak Alan Ölçer
 • LI-COR LI6400XT Fotosentez Analiz Aleti
 • ASD FieldSpec HH UV/VNIR Taşınabilir Spektroradyometre + Arazi Bilgisayarı
 • DiagNose II Elektronik Burun Sistemi
 • Figaro Gaz Sensörleri
 • Micro-pumplar
 • Micro-pump control üniteleri
 • Veri Toplama Kartları
 • VAC-U-CHAMBER hava ve su örnekleme cihazı
 • GPS GeoExplorer CE Series
 • Fluke Tİ-27 Termal Kamera
 • Nikon D200 DSLR + Spectral Tayf Lensler
 • MatLab
 • ArcGIS