Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Sulama Laboratuvarı

Sulama Laboratuarı 2002 yılında kurulmuş ve her geçen yıl yeni cihazlar eklenerek bölüm araştırmalarına hizmet eder duruma gelmiştir. Laboratuar Bölüm Öğretim elemanları tarafından yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen ürünlerin fiziksel ve kimyasal olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Laboratuarın kuruluş aşamasında Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen TÜBİTAK ve DPT projeleri destek olmuştur. Laboratuarın ilk kuruluş alt yapısı Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen projeler ile gerçekleşmiştir. Halen kullanılmakta olan başlıca demirbaş cihazların alımı ise DPT-2002K*120170, “Gökçeada organik tarım alanlarında domates, kavun, soya ve yer fıstığı bitkilerinin fizyolojik gelişim performanslarına uygun organik damla sulama programlarının oluşturulması” ve TÜBİTAK TOVAG 1080137 numaralı “Minirhizotron kamera yardımıyla elde edilen kök gelişimine ait görüntülerin sulama uygulamalarında kullanma olanakları” başlıklı projeler ile gerçekleştirilmiştir.

    

 

Arazi çalışmaları başlamadan gerekli ön işlemler ile çalışma süresince yapılan bütün işlemlerde sulama laboratuarı aktif bir şekilde kullanılmaktadır.