Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Lisans Programı

1. YARIYIL DERS PLANI

 Kodu  Ders Adı  Zorunlu mu?  T+U Saat  U. Kredi  AKTS
 TYS105  Botanik  Evet  2+2  3  5
 MAT1001  Matematik Evet  3+0  3  5
 KİM1001  Kimya Evet  2+2  3   4
 TYS109 Jeoloji  Evet  1+2  2  2
ATA1001   Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Evet 2+0   2  1 
TYS141  Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı  Evet  2+2  0  2
 FİZ101 Fizik  Evet  2+2   3  4
TYS111   Meteoroloji Evet  2+0  2  4
YDİ1001 Yabancı Dil I (İngilizce) Evet  2+0  2  2 
 TDİ1001 Türk Dili I  Evet 2+0   2  1
      Toplam 22   30

 

2. YARIYIL DERS PLANI

 Kodu   Ders Adı    Zorunlu mu?  T+U Saat  U. Kredi   AKTS 
  TYS104 İleri Matematik    Evet   3+0  5
 ATA1002  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II   Evet  2+0  1
  TYS106  Ölçme Bilgisi   Evet   1+2
   TYS112 Peyzaj Mimarlığı    Evet  1+2   2
   TYS102  Temel Bilgisayar Bilimleri    Evet  2+2  3   5
   TYS114  Ekonomi   Evet  3+0  3  4
   TYS134 Teknik Resim    Evet  2+2   3   4 
 YDİ1002  Yabancı Dil II (İngilizce)   Evet  2+0  2   2 
  TDİ1001  Türk Dili II   Evet  2+0   2   1 
       Toplam  22   30 


3. YARIYIL DERS PLANI

  Kodu   Ders Adı  Zorunlu mu?  T+U Saat   U. Kredi    AKTS  
 TYS205 Bitki Koruma  Evet   2+2  3  5
 TYS207 Tarımsal Mekanizasyon    Evet    2+2  3  5
 TYS209  Hayvansal Üretim   Evet   2+2    3  5
 TYS211  Diferansiyel Denklemler  Evet  2+0  2   5
  TYS213 Toprak Bilgisi   Evet  2+2   3   5
  TYS217  Bitki Fizyolojisi   Evet  3+0  3  5
       Toplam  17  30


4. YARIYIL DERS PLANI

Kodu   Ders Adı    Zorunlu mu?    T+U Saat  U. Kredi    AKTS   
 TYS202  İstatistik   Evet  2+2  3
 TYS204  Akışkanlar Mekaniği  Evet   3+0   3 
 TYS206 Statik   Evet  3+0  3 
 TYS208  Bahçe Bitkileri  Evet  2+2   3 
 TYS210 Çevre Bilimi ve Teknolojisi   Evet  3+0  3 5
 TYS212  Tarla Bitkileri   Evet  3+0   3
        Toplam 18   30


5. YARIYIL DERS PLANI

 Kodu Ders Adı     Zorunlu mu?   T+U Saat    U. Kredi  AKTS    
TYS3011   Mukavemet   Evet 2+0   2  7
 STJ3001  Staj I   Evet  0+0  0  4
TYS303   Fotogrametri    Hayır   1+2  2  4
 TYS305  Zemin Mekaniği    Hayır  1+2  2  4
TYS307   Kırsal Yerleşim Planlanması    Hayır  1+2  2   4
 TYS309 Mesleki İngilizce I    Hayır  1+2  2  4
 TYS313 Hidrolik     Hayır  1+2   2   4 
 TYS315  Hidroloji    Hayır  1+2  2  4
 TYS317 Tarım ve Coğrafi Bilgi Sistemi     Hayır  1+2  2  4
 TYS321 Sulamanın Temel İlkeleri     Hayır  1+2   2  4
  Seçmeli Ders I (Diğer Bölüm)     Hayır  3+0  3  3
       Toplam 15   30

Not: Bölüm içi seçmeli derslerden toplam 5 ders seçilecek

6. YARIYIL DERS PLANI

  Kodu  Ders Adı    Zorunlu mu?   T+U Saat    U. Kredi  AKTS
TYS320   Staj II Evet   0+0  4
 TYS302 Tarımsal Yapılar   Hayır  1+2 2  5 
 TYS304 Basınçlı Sulama Sistemlerinin Tasarımı   Hayır  1+2  2  5 
 TYS308 Mesleki İngilizce II   Hayır  1+2 2  4
 TYS310 Drenaj Mühendisliği   Hayır  1+2  2  4 
 TYS312 Betonarme   Hayır  1+2 2  4 
 TYS316 Bilgisayar Destekli Tasarım   Hayır   1+2   4 
 TYS318  Görüntü İşleme   Hayır    1+2  5 
  Seçmeli Ders II (Diğer Bölüm)   Hayır  3+0 3  3 
       Toplam   15  30

Not: Bölüm içi seçmeli derslerden toplam 6 ders seçilecek

7. YARIYIL DERS PLANI

   Kodu   Ders Adı  Zorunlu mu?   T+U Saat    U. Kredi AKTS 
TYS421  Mesleki Uygulama I Evet  0+4   2
 TYS4023 Bitirme Tezi  Evet  0+2  1
TYS403  Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk   Hayır  1+2  2  4
TYS407  Proje Hazırlama ve Sunu Tekniği   Hayır   1+2  2
TYS483 Sulamada İzleme ve Değerlendirme   Hayır  1+2   2 4
TYS485 İklim Değişikliği   Hayır   1+2   2 4
TYS487  Sistem Mühendisliği   Hayır   1+2   2 4
TYS491  Mühendislik Ölçmeleri   Hayır  1+2  2  4
TYS495  Tarımda Su Yönetimi ve Kuraklık  Hayır   1+2  2 
TYS497  Arazi Toplulaştırma Projelendirilmesi   Hayır    1+2  2 4
   Sosyal, Kültürel Seçmeli Ders Hayır  3+0   3
       Toplam 16  30 


8. YARIYIL DERS PLANI

Kodu  Ders Adı   Zorunlu mu?  T+U Saat  U. Kredi  AKTS  
 TYS408 Mesleki Uygulama II  Evet   0+4  3
TYS4024  Bitirme Tezi   Evet    0+2   4
TYS412  Su Kaynaklarının Planlanması   Hayır  1+2
TYS414 Toprak Su Yapıları   Hayır  1+2  4
 TYS416.3 Tarımsal Yapıların Tasarımı   Hayır  1+2  2 4
 TYS408.3 Uzaktan Algılama   Hayır  1+2 2
TYS418.2   Sera Yapım Tekniği  Hayır  1+2
 TYS494   Havza ve Su Yönetimi  Hayır  1+2  2
TYS496  Atık Su Yönetimi   Hayır   1+2  4
TYS498 Elektrik ve Elektroniğin Temel İlkeleri  Hayır  1+2 
    Sosyal, Kültürel Seçmeli Ders  Hayır   3+0
       Toplam  16  30