Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

DOÇ. DR. GÖKHAN ÇAMOĞLU' NUN TÜBİTAK PROJESİ KABUL EDİLDİ

Bölümümüz Akademik Çalışmaları Sürüyor

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU' nun “Turgor Basıncı ve Termografi Tekniklerini Kullanarak Biberde Su Stresinin Belirlenmesi” isimli TUBİTAK 1001 projesi kabul edilmiştir.